1. ติดตั้ง Browser Extension/Add on (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)

Pocket for Firefox
2. กดปุ่ม Install Now(ทำครั้งแรกครั้งเดียว)
3. หลังจากติดตั้งให้ restart ตัว Firefox 1 ครั้ง


4. หลังจากเปิด Firefox อีกครั้ง ปุ่ม Shortcut จะปรากฎอยู่บน tools bar ดังรูป เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

<< ย้อนกลับขั้นตอนก่อนหน้า

ถัดไป >>