1. ติดตั้ง Browser Extension/Add on (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)

Pocket for Google Chrome
2. กดปุ่ม Add (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)
3. หลังจากติดตั้ง extension สำเร็จ ปุ่ม Shortcut จะปรากฎอยู่บน tools bar ดังรูป เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง


<< ย้อนกลับขั้นตอนก่อนหน้า

ฉันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว >>